Sol­vej­sko­len

Vores interne skole, som følger Folkeskoleloven i fuld fagrække fra 0. – 10. klassetrin.

Kort og godt om Solvejskolen

 • Målgruppe

  Børn og unge mellem 6 – 16 år, hvis specialiserede behov ikke kan forventes imødekommes i andre skoletilbud.

  Der er tale om børn og unge præget af omsorgssvigt, traumatisering, forskellige tilknytningsforstyrrelser, diverse diagnoser, opvækstmæssige belastninger, manglende skolegang, manglende eller lavt selvværd og selvtillid, koncentrationsmæssige udfordringer samt utrænet affektkontrol.

   

 • Kendetegn for kvaliteten

  Solvejskolen er lille, overskuelig og velbemandet med fagligt højt specialiserede lærere og pædagoger.

  Læring og behandling foregår i:

  • Et anerkendende og omsorgsfuldt miljø med engagerede, nærværende, tydelige og troværdige voksne
  • En forudsigelig og genkendelig hverdag med faste rutiner, der skaber ro, genkendelighed og oplevelse af sikkerhed
  • En individuel og specialtilpasset læring og specialpædagogisk behandlingsindsats / udviklingsplan,
  • Et forpligtigende fællesskab med andre, hvor der arbejdes målrettet med sociale kompetencer
  • Et ressourcefokuseret miljø
  • I små klasser med 6 elever og faste pædagoger og lærere
  • Et systematiseret samarbejde med overlap mellem skolen og døgnafdelinger

  Solvejskolens skolefravær var 3 % i sidste skoleår.

  Læs også den seneste tilsynsrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 • Visitation til Solvejskolen

  Skolevisitationsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt anbragte børn på BUCVF også skal have et skoletilbud på Solvejskolen eller på en anden skole.  

  Du finder relevant kontaktinfo her

 • Struktur

  Skolen har plads til 42 elever fordelt i 4 teams. Hvert team deles i 2 mindre grupper og hvert team har 6 medarbejdere tilknyttet.

  Teamstrukturen:

  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Udeskole
 • Anti-mobbestrategi

 • Undervisningsmiljøvurdering

 • Takststruktur

  Læs om taksten her

waves-spotbox

Elev i indskoling, mellemtrin, udskoling og udeskolen

Elev i indskoling, mellemtrin, udskoling og udeskolen Elev i Solvejskolen
Michael Ploug Skoleleder
Send e-mail telefon 40 64 79 21
Tine Wiendel Jakobsen Pædagogisk leder hos Solvejskolen
Send e-mail telefon 21 42 81 80