Ind­skriv­ning af børn og un­ge

Mangler du et trygt hjem og en ressourcestærk landsby til et af dine børn eller unge? Så kontakt vores forstander eller viceforstander hurtigst muligt.

Visitation til døgnafdeling

I vurderingen af om en behandlingsindsats hos os er et godt match til barnet eller den unge, har vi brug for at forstå barnets/den unges behov og ressourcer.

Vi efterspørger derfor følgende materialer fra anbringende kommune:

  • Børnefaglig undersøgelse
  • Barnets eller den unges plan
  • Dokumenter fra psykiatrien: Epikrise, udredning, behandlingsplan, afvisning mv.
  • Dokumenter fra kommunale indsatser: Familiebehandlingsindsatser, PPV, elevplan, forældre kompetence vurdering, psykologsamtaler, Cool Kids, STIME mv.
  • Øvrig dokumentation: Rapporter fra Børnehuset, VISO mv.

Vi holder visitationsmøde hver fredag.

Visitation til Solvejskolen

Visitation til Solvejskolen foregår via Vejle Kommunes skolevisitationsudvalg.

Kontakt venligst Pernille Damgaard Freund, Konsulent for inklusion og specialpædagogik hos Vejle Kommune. E-mail: pedfr@vejle.dk.

Michael Højer Forstander
Send e-mail telefon 24 84 99 18
Jesper Hilligsø Viceforstander
Send e-mail telefon 21 46 96 58