Om Bør­ne­ og Un­ge­ Cen­ter­ Vej­le­ Fjord

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en socialpædagogisk døgninstitution med intern skole for børn og unge i alderen 4 - 17 år med socioemotionelle vanskeligheder eller hjerneorganiske dysfunktioner.

Selvejende døgninstitution under KFUM's Sociale Arbejde

Børne og Unge Center Vejle Fjord er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde. Hovedbestyrelsen i KFUM’s Sociale Arbejde udpeger 4 medlemmer til vores bestyrelse – det femte medlem udpeges af Vejle Kommune.

Driftsoverenskomst med Vejle Kommune

Børne og Unge Center Vejle Fjord har indgået en driftsoverenskomst med Vejle Kommune, som omfatter alle tilsynsgodkendte pladser og en særskilt undervisningsoverenskomst med Vejle Kommune. Antallet af godkendte døgnpladser fremgår af den aktuelle tilsynsrapport.

Børne og Unge Center Vejle Fjord indgår således i kommunens tilbudsstuktur og er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende indsats til børn og unge.

Organisation

På Børne og Unge Center Vejle Fjord er der 8 døgnafdelinger i Bredballe og Brejning med plads til 45 børn og unge, en intern skole – Solvejskolen med plads til 42 elever og et Samværshus, som tilbyder støttet eller overvåget samvær mellem anbragte børn og unge og deres forældre. Børne og Unge Center Vejle Fjord laver også ambulant familiebehandling i hjemmet.