Takst-­ og prisliste

Hvad koster det?

Indrømmet, vi har formentligt ikke det billigste tilbud, men vores pædagogiske håndværk er i orden, og vi er transparente og holder vores aftaler. 

Takst- og prisliste

 • Boafdeling

  Kategori 1:

  Døgnanbringelse jf. Barnets Lov §§ 46 og 47. Længerevarende psykosocialt behandlingsbehov. Let støttebehov.

  3.859 kr. pr. døgn.

  Kategori 2:

  Døgnanbringelse jf. Barnets Lov §§ 46 og 47. Typisk længevarende behandlingsforløb med let til moderat støttebehov.

  4.206 kr. pr. døgn.

  Kategori 3:

  Døgnanbringelse jf. Barnets Lov §§ 46 og 47. Kortere- og længerevarende behandlingsforløb med moderat støttebehov.

  4.463 kr. pr. døgn.

  Kategori 4:

  Døgnanbringelse jf. Barnets Lov §§ 46 og 47. Typisk tidsafgrænsede behandlingsindsatser med massivt støttebehov. Det kan handle om at skabe en god start på anbringelsen eller om høj grad af udadreagerende adfærd, og/eller selvskade og/eller massiv følelsesmæssig ubalance.

  4.789 kr. pr. døgn.

  Kategori 5:

  Døgnanbringelse jf. Barnets Lov §§ 46 og 47. Typisk tidsafgrænsede behandlingsindsatser med særligt massivt støttebehov. I forbindelse med akut anbringelse, sammenbrud i anden anbringelse eller hvor barnet er til fare for sig selv eller andre, fx i høj grad udadreagerende, selvskadende, suicidal og/eller i massiv følelsesmæssig ubalance.

  5.309 kr. pr. døgn.

  Særlige forhold

  Under særlige vidtgående forhold kan der aftales særskilte/individuelle støttetimer 1:1 afhængigt af barnets behov.

  444 kr. pr time.

 • Solvejskolen

  Et skoletilbud på Solvejskolen består i 2024 af:   

  • Skolegang: 1.029 kr. pr. dag. 
  • Dagbehandling: 264 kr. pr dag. jf. SEL §52, stk. 3, nr. 1.  
  • Behov for individuel støtte ansøges der særskilt om.
 • Ambulant familiebehandling

  Familiekonsulent: 688 kr. pr. time ansigt-til-ansigt.

  Kontaktperson: 636 kr. pr. time ansigt-til-ansigt.

   

 • Samvær

  Støttet og overvåget samvær kan foregå lokalt eller i Samværshuset på BUCVF.

  Overvåget samvær: 716 kr.