Vision og værdier

Børne og Unge Center Vejle Fjord - kort fortalt

 • Vision

  Det tager en landsby at opfostre et barn

  • Vi arbejder sammen om at møde børn, familier og netværk med nysgerrighed, varme og fornuft.

  Vi tager ansvar

  • Vi hjælper hinanden, og vi står ved, når vi fejler eller er utilstrækkelige.

  Vi øver os i at være modige

  • Vi handler og bidrager til at skabe nye brugbare erfaringer og erindringer – de små skridt.

  Vi er faglige

  • Vi arbejder sammen og gør os umage med at forstå det enkelte barn og den enkelte familie.
 • Menneskesyn

  Udgangspunktet for det tværfaglige arbejde ved Børne og Unge Center Vejle Fjord er et fælles menneskesyn. Altså måden vi grundlæggende forstår og betragter andre mennesker, deres bevidsthed og handlinger.

  På Børne og Unge Center Vejle Fjord formuleres det således: 

  • Hvert enkelt menneske er unikt med dets særlige forudsætninger, en særlig historie, særlige erfaringer og særlige måder at indgå i samspil med omgivelserne på.
  • Hvert enkelt menneske indgår i en specifik samfundsmæssig og kulturel sammenhæng, som har betydning for forståelsen af det enkelte menneske.
  • Hvert enkelt menneske er først og fremmest et socialt væsen, der er afhængigt af, påvirkes af og påvirker sit samspil med andre mennesker.
  • Det sociale samspil er udviklingens motor. Vi bliver til i mødet med andre.
  • Social respekt for det enkelte menneskes historie, integritet og autonomi er centralt for udviklingen af et sundt selvbillede.

  Den tværfaglige opgave på Børne og Unge Center Vejle Fjord tilrettelægges efter en konkret vurdering af den enkeltes behov og potentialer, hvor barnets og den unges perspektiver bliver inddraget. Den støtte et barn eller en ung skal have for at kunne håndtere sin udviklingsopgave, har en dobbelt karakter.

  På den ene side skal vedkommende tilpasse sig det fælles og lære nødvendige færdigheder. Dette sker, når han eller hun bliver objekt i kulturelle læreprocesser, for eksempel ved at lære, hvordan normen er for, hvordan vi i Danmark sidder og spiser ved et bord, eller hvordan vi venter på tur.

  På den anden side skal barnet eller den unge have mulighed for at udvikle evnen til at blive en aktiv medskaber af sin egen situation og sine egne muligheder. Det forudsætter, at han eller hun respekteres og inddrages som subjekt med egne ideer, tanker, håb og drømme.

  Der er således tale om to områder - både og – der i virkeligheden udgør to sider af samme sag. For at den enkeltes udvikling bidrager til empowerment af den enkeltes dannelse, må den tværfaglige og menneskelige indsats derfor være at skabe og fastholde et dynamisk samspil mellem disse to perspektiver.

 • Værdigrundlag

  Værdigrundlaget bygger oven på menneskesynet og er i denne sammenhæng de værdier, vi på Børne og Unge Center Vejle Fjord lægger til grund for vores samspil med andre mennesker. Værdigrundlaget er udgangspunktet for kulturen og det faglige miljø på Børne og Unge Center Vejle Fjord.

   

  • Vi vil møde hvert enkelt menneske med respekt; åbent, nysgerrigt og fordomsfrit.
  • Vi tror på, at børn og voksne opfører sig så godt, som de kan. Det betyder ikke at socialt uacceptabel adfærd er socialt acceptabel, men vi tror på, at hvert enkelt menneske har sine grunde til at handle, som det gør.
  • Socialt opbyggelige strategier er bedre end socialt nedbrydende strategier, og det relativerer vi ikke. Vi tør være voksne.
  • Vi tror på, at ethvert menneske grundlæggende ønsker at forvalte sit eget liv konstruktivt og være en del af sociale og samfundsmæssige fællesskaber.
  • Vi er vedholdende og tålmodige; kan se bag om psykologisk forsvar og tilbyder værdige udgange på sociale konflikter og fastlåste situationer.
  • Vi mener, at mennesker udvikler sig bedst i et anerkendende og ressourcefokuseret miljø, for vi ved, at vores selvforståelse påvirkes af de historier, vi selv og andre fortæller om os.
 • Sådan gør vi!

  Vi er kontaktstærke

  • Vi er tydelige og let aflæselige
  • Vi er nærværende
  • Vi er nysgerrige
  • Vi bliver på egen banehalvdel
  • Vi er ikke private med børnene

  Vi er pligtopfyldende og ansvarlige

  • Vi gør det, vi siger
  • Vi følger op
  • Vi tør være en autoritet
  • Vi stiller krav til hinanden
  • Vi tager sikkerhed for børnene og os selv alvorligt

  Vi er omsorgsfulde

  • Vi involverer os
  • Vi har respekt for det enkelte barn og den enkelte familie
  • Vi forsøger at forstå barnets behov
  • Vi er opmærksomme på vores eget behov for at give og modtage omsorg og forveksler det ikke med barnets behov
  • Vi er med barnet, både når det går godt og når det er svært

  Vi er vedholdende og tålmodige

  • Vi sætter realistiske mål og har realistiske forventninger – de små skridt
  • Vi arbejder sammen og koordinerer løbende
  • Vi arbejder hypotesebaseret og afprøvende
  • Vi kan stå fast og blive i det svære
  • Vi hjælper hinanden med at regulere nervesystemet

  Vi har stærke samarbejdskompetencer

  • Vi kommunikerer og vi lytter
  • Vi er tolerante
  • Vi er ærlige
  • Vi er modige
  • Vi er respektfulde og høflige