Et hjem med nær­vær og støt­te

Læs med og få overblik over vores huse og indblik i livet i den enkelte afdeling.

Overblik over vores 8 døgnafdelinger

 • Målgruppe

  • Børn og unge fra 4 til 17 år i massiv mistrivsel og udsat for omsorgssvigt 
  • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse
  • Børn og unge med behov for en særlig specialpædagogisk indsats
 • Kendetegn for kvaliteten

  Vi arbejder ud fra en simpel tilgang om, at vores børn og unge profiterer af:

  • En rolig hverdag og en dagsrytme, som nærmer sig en families
  • En tydelig og genkendelig struktur
  • Et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb, som løbende justeres på behandlingskonferencer samt via udviklingsprofilen
  • Et tværfagligt samarbejde med afsæt i et vejledende overblik og god dokumentation
  • En mentaliseringsbaseret og ressourcefokuseret pædagogik med masser af nærvær og støtte
 • Behandlingsbehov på døgnafdelingerne

  Langvarige behandlingsbehov 

  • Kærnehuset, Lille Perlen, Nordstjernen, Opvækstafdelingen, Satellitten, Sydstjernen og Udsigten 

  Kortvarige behandlingsbehov (Vejen videre) 

  • Store Perlen 

  Speciale i autismespektrumforstyrrelser og ADHD

  • Kærnehuset 

  Vågen nattevagt

  • Kærnehuset, Nordstjernen, Satelitten, Sydstjernen
  • Øvrige afdelinger (periodevist)

  Læs mere om dagligdagen i det enkelte hus længere nede på siden.

 • Behandlingskonference

  Vi afholder løbende tværfaglige og individuelle behandlingskonferencer for alle børn og unge med henblik på individuel tilrettelæggelse af den psykosociale behandlingsindsats.

  Formålet er at sikre trivsel og udvikling hos det enkelte barn. Derfor vil der altid være en løbende dialog med den anbringende kommune om en justering af indsatsen svarende til barnets behov.

 • Forældretilfredshedsundersøgelse

 • Takst- og prisliste

  5 takstkategorier

  Vores børn og unge har alle sammen et støttebehov. Men det ser forskelligt ud. Det betyder i praksis, at prisen afhænger af barnets behov. Vi tilbyder derfor 5 takstkategorier på vores døgnafdelinger i et kontinuum fra et let til et særligt massivt støttebehov. Under særligt vidtgående forhold kan der indgås aftale om udvidet skærmning ud fra et individuelt behov. 

  En god start

  Vi lægger vægt på, at børn og unge får en god start hos os. Derfor sørger vi for en intensiv indsats i forbindelse med indkøring på afdelingen, så det enkelte barn får en tryg og rolig opstart med struktur og ekstra voksennærhed. De første 4 uger afholdes som udgangspunkt til døgntaksten i kategori 4. Efter 4 uger evalueres barnets støttebehov, hvorefter døgntaksten ofte sættes ned.

  Du kan læse mere om vores takster og priser her.

Rundvisning og indblik i dagligdagen på boafdelingerne