Triv­sels­må­ling­ 2024

På Børne og Unge Center Vejle Fjord ønsker vi at være transparente om vores arbejdsmiljø. Den seneste trivselsmåling er fra februar 2024. Overordnet viser den, at vi har et godt arbejdsmiljø.

Trivselsmålingen i hovedtræk

  • Svarprocent på 79,9%. 111 medarbejdere ud af 139 har besvaret trivselsmålingen.
  • Samlet score på 5,78 ud af 7, hvilket i test-terminologien betyder, at forholdene er tilfredsstillende og indikerer, at der arbejdes effektivt på at forbedre det der ikke fungerer.
  • Vejle Kommunes gennemsnit er 5,83.

I vores målgruppe findes blandt andet børn og unge med udadreagerende og seksuelt grænseoverskridende adfærd. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe sikkerhed og psykologisk tryghed for vores medarbejdere og anbragte børn og unge i den sammenhæng. Det indebærer blandt andet supervision fra psykolog, defusing og debriefing i vanskelige situationer og løbende pædagogisk  efteruddannelse af medarbejderne i traumebehandling, tilknytningsforstyrrelser og mentalisering.  

Læs mere om os her.