Sam­vær­ med for­æl­dre­

Vi lægger vægt på, at forældresamarbejdet skal være tillidsfuldt, trygt og konstruktivt. Det er afgørende for barnets eller den unges læring, udvikling og trivsel.

Samvær med forældre

 • Samværshuset - kort fortalt

  Samværshuset er et hus, hvor forældre kan være sammen med deres barn, når kommunen eller statsforvaltningen har besluttet, at samværet skal  være overvåget eller støttet af en samværskonsulent.

  Samværshuset er en gammel moderniseret villa, som ligger på Børne og Unge Centerets dejlige naturskønne grund.

  Det er indrettet så hjemligt som muligt, så familierne kan foretage sig nogle af de ting, som de normalt laver derhjemme.

 • Formål

  Formålet er at opnå størst mulig tryghed for barnet, og skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældre og barn.

 • Indhold

  Samværet kan foregå i vores hus, i forældrenes hjem eller hos plejefamilien. Samværskonsulenterne arbejder på baggrund af den samværsaftale, som familierådgiveren har fastsat. Samværskonsulenterne vil i tæt samarbejde med forældrene skabe et positivt indhold i samværet, yde støtte og vejledning i forhold til de opstillede fokuspunkter i samværsaftalen samt sikre, at rammerne overholdes.

  Forældrene og barnet mødes altid med respekt, imødekommenhed, anerkendelse, tydelighed og med afsæt i at både forældre og barnet udvikler de bedste relationer.

 • Samværsformer

  Vi tilbyder forskellige former for støttet/overvåget samvær:

  • Overvåget samvær § 105 - Samværskonsulenten er tilstede og observerer alt, hvad der foregår.
  • Støttet samvær § 104 - Samværskonsulenten hjælper og støtter forældrene til at opnå eller udvikle kontakten til deres barn.
  • Samvær § 104 - Samværskonsulenten er tilstede i begyndelsen og i slutningen af samværet og kan tilkaldes, hvis der er behov for hjælp.
 • Opfølgning

  Opfølgningsmøde 1. gang efter 3 måneder, derefter hver 6. måned. Inden mødet modtager Børne- og ungerådgiveren en statusrapport, når der er tale om overvåget samvær. Ved støttet og beskyttet samvær sendes et resumè på max. 2 sider.

 • Takster

  Du kan læse om prisen for støttet og overvåget samvær her.

Tove Johannsen Marotzke Afdelingsleder for Samværshuset
Send e-mail telefon 23 30 60 44