Bør­ne­ og Un­ge Cen­ter Vej­le Fjords be­sty­rel­se­

Hovedbestyrelsen i KFUM’s Sociale Arbejde udpeger 4 medlemmer til vores bestyrelse – det femte medlem udpeges af Vejle Kommune.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Henrik Johannessen - formand

  Henrik er medlem for formand for bestyrelsen på BUCVF. Han har været sognepræst i Bredballe kirke siden 2012. Før han kom hertil var han præst i Munkebjerg kirke i Odense.

  Grundet Bredballe kirkes beliggenhed tæt på BUCVF går flere af vores unge til konfirmationsforberedelse hos og bliver konfirmeret af Henrik. Mødet med konfirmanderne har givet ham interesse for BUCVF.

  Henrik har en lang fortid i KFUM's Sociale Arbejde. Han har været medlem af hovedbestyrelsen og med i bestyrelsen for Ringgaarden, som er et behandlingshjem for alkoholikere.

 • Thyge Havgaard Bjerring

  Thyge er Vejle Kommunes stemme i bestyrelsen. Han er valgt til byrådet i perioden 2022-2025, for partiet Venstre. I den kapacitet er han medlem af 3 politiske udvalg, herunder Børne- og Familieudvalget, hvis vigtigste opgaver er børnepasning, familieområdet og folkeskoleområdet.

  Thyge arbejder som Account Manager i firmaet NetDesign, som hjælper virksomheder med deres forretningsmæssige IT-systemer.

  Thyge varetager også en række andre tillidserhverv – han er blandt andet formand og medlem af både bestyrelsen på Rosborg Gymnasium & HF og i Vejle Kommunale Ungdomsskole.

 • Gert Kattenhøj

  Gert er medlem af bestyrelsen på BUCVF. Han er jurist med fokus på socialret og har derfor fingeren på pulsen ift. de juridiske problemstillinger, der rører sig på døgninstitutionsområdet.

  Han er Juridisk Specialkonsulent i Assens Kommune, og har en fortid i bl.a. Statsamtet Vejle, Statsforvaltningen Syddanmark og Ankestyrelsen.

 • Per Bæk Jensen

  Per Bæk Jensen er uddannet socialpædagog i 1983. Han har 18 års erhvervserfaring som kontaktperson og behandler på døgninstitutioner for voksne indenfor psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet. Siden 2008 har Per arbejdet som rusmiddelbehandler på Hedensted Kommunes rusmiddelcenter.

  Per er indtrådt i BUCVF's bestyrelse pr. 27. marts 2019.

 • Lars Rasmussen

  Lars arbejder som selvstændig med rådgivning og lederudvikling, og er herudover tilknyttet EASV som ekstern underviser på akademiuddannelsen i ledelse. Lars er landsformand for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (Frise) og herudover er han næstformand for Red Barnets lokalafdeling i Kolding. Tidligere har Lars været beskæftiget I Kolding kommune, senest som Socialdirektør i mere end 20 år.

   

  Lars er tiltrådt i bestyrelsen for BUCVF i jan. 2022.

 • Bestyrelsens vision

  • At de børn og unge, der benytter BUCVF's tilbud, oplever stedet som trygt og udviklende.
  • At forældre og parter, der henviser til BUCVF, giver udtryk for, at børn og unge, der benytter BUCVF's tilbud, udvikler sig positivt ift. at mestre livet. 
  • At lokalområdets beboere giver udtryk for, at BUCVF er en respekteret og integreret del af lokalsamfundet.
  • At BUCVF's ansatte trives og udvikles på arbejdspladsen ved at gøre deres yderste for at hjælpe BUCVF's børn og unge bedst muligt - og i overensstemmelse med det værdigrundlag, BUCVF hviler på, som en institution tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde. KFUM’s Sociale Arbejdes værdier hviler på den danske folkekirkes grund, så vi betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt.
  • At BUCVF's ansatte er veluddannede og udvikler deres arbejdsmetoder i overensstemmelse med den nyeste og relevante viden.
  • At BUCVF's erfaringer og viden formidles til andre.
  • At BUCVF's bygninger og arealer udnyttes bedst tænkeligt til gavn for børn og unge på BUCVF.